Peribahasa

Besar bungkus tak berisi (tong kosong nyaring bunyinya)
Orang yang besar cakap, tetapi kepandaiannya tidak ada

Peribahasa

Madu satu tong, jika rembes, rembesnya pun madu jua
Jika baik asalnya, turunannya pun baik juga:

Peribahasa

Tong kosong nyaring bunyinya
Orang yang bodoh biasanya banyak bualnya (cakapnya)

Phytagoras

Sebuah tong yang penuh dengan pengetahuan belum tentu sama nilainya dengan setetes budi.