Featured

Ibarat

Sahabat sejati ibarat dua buah tangan, yang satu membersihkan yang lainnya.

Anonim

Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.

Anonim

Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan.

Anonim

Langit tak perlu bertanya kepada gunung, siapa yang lebih tinggi.

Anonim

Bersabarlah, direndahkan tak akan jadi sampah.
Berhati-hatilah, disanjung tak akan jadi rembulan.