Peribahasa

Besar bungkus tak berisi (tong kosong nyaring bunyinya)
Orang yang besar cakap, tetapi kepandaiannya tidak ada