Peribahasa

Baji dahan membelah dahan
Memboroskan harta tuannya

Peribahasa

Berdiang di abu dingin
Tidak mendapat apa-apa (dari saudara, tuan rumah, dsb)

Peribahasa

Lemak penyelar daging
Memboroskan harta benda tuannya

Peribahasa

Mati ayam, mati tungau
Jika tuannya celaka, anak buahnya ikut merasakan celaka juga

Peribahasa

Minyak duyung perendang duyung ( minyak kita jua yang digorengkannya)
Seseorang yang telah menghabiskan harta tuannya

Peribahasa

Dahan pembaji batang
(orang kepercayaan yang) menyalahgunakan harta benda tuannya

Peribahasa

Senjata makan tuan
Sesuatu yang direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi berbalik mengenai diri sendiri