Bob Sadino

Semakin goblok seseorang akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokan diri sendiri sebelum menggoblokan orang lain.

Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Adat periuk berkerak, adat lesung berdekak
Jika seseorang ingin beroleh keuntungan dalam satu pekerjaan, hendaklah ia dapat menanggung kesusahan

Peribahasa

Alah menang tak tahu, bersorak boleh
Perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah

Peribahasa

Anak orang, anak orang juga
Seseorang yang asing bagi kita akan tetap asing juga

Peribahasa

Anak sendiri disayangi, anak tiri dibengkengi
Bagaimanapun adilnya seseorang, kepentingan sendiri juga yang diutamakan

Peribahasa

Bagai belut diregang
Seseorang yang tinggi kurus