Peribahasa

Adakah buaya menolak bangkai
Orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan

Peribahasa

Alah bisa oleh (karena) biasa
Sesuatu yang sukar, kalau sudah biasa dikerjakan, tidak terasa sukar lagi

Peribahasa

Apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar
Tidak ada gunanya ilmu pengetahuan yang disimpan saja kalau tidak diajarkan kepada orang lain atau tidak dipraktikkan (tidak dimanfaatkan)

Peribahasa

Asal ada kecil pun pada
Kalau tidak mendapat banyak, sedikit pun cukup

Peribahasa

Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan
Kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi

Peribahasa

Asam di darat, ikan di laut (garam di laut asam di gunung) bertemu dalam belanga
Laki-laki dan perempuan kalau jodoh bertemu juga akhirnya

Peribahasa

Bercerai tidak bertalak (kalau bercerai tidak usah menjatuhkan talak)
Pertalian suami-istri yang tidak sah