Peribahasa

Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah
Selama hidup orang harus taat pada adat kebiasaan dalam masyarakat

Peribahasa

Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
Manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali

Peribahasa

Mati dikandung tanah
Mati (dipendam di dalam tanah)

Peribahasa

Selama hayat dikandung badan
Selama (masih) hidup

Peribahasa

Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua
Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang

Peribahasa

Yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran
Yang sudah ada binasa dan habis, yang dicari tiada dapat

Peribahasa

Yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran
Yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan yang telah ada menjadi hilang