Howard Newton

Orang-orang melupakan seberapa cepat anda melakukan sebiah pekerjaan – tetapi mereka ingat seberapa baik anda melakukannya.