Peribahasa

Jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan (ditanjakkan)
Menggunakan segala daya upaya untuk mencapai maksud

Peribahasa

Dekat tak tercapai, jauh tak antara
Sesuatu yang dekat dengan kita, tetapi tidak dapat kita ambil karena tiada upaya

Peribahasa

Seperti orang mati jika tiada orang mengangkat bila akan bergerak
Seseorang yang daif yang tidak mempunyai daya upaya, jika tiada orang menolongnya niscaya akan semakin susah

Abdullah Gymnastiar

Pernahkan batin kita kecewa lantaran bermaksiat kepada Allah? Upaya perbaikan diri bermanfaat membina ketentraman.