Peribahasa

Unjuk yang tidak diberikan
Berjanji akan memberi sesuatu, tetapi hanya kata-kata (tidak dipenuhi