Peribahasa

Ada nyawa (umur) ada rezeki
Selama masih hidup kita tentu masih sanggup berusaha

Peribahasa

Mumbang jatuh kelapa jatuh
Semua yang hidup akan mati (tidak memandang umur dsb)

Peribahasa

Tua-tua keladi,
Tua tetapi bukan tua umurnya saja melainkan juga banyak pengetahuan dan pengalaman

Peribahasa

Umur setahun jagung (darah setampuk pinang)
Masih sangat muda

Anonim

Kalau umur Anda dihabiskan untuk mengumpulkan saja, kapan Anda mempergunakan apa yang Anda kumpulkan.