Peribahasa

Ucap habis niat sampai
Semua yang dikatakan langsung dilaksanakan