Peribahasa

Kain pendinding miang, uang pendinding malu
Segala sesuatu hendaknya digunakan sebagaimana mestinya, jangan kikir

Peribahasa

Masuk meliang penjahit keluar meliang tabuh
Membelanjakan uang lebih banyak daripada pendapatan

Peribahasa

Menggali lubang menutup lubang
Meminjam uang untuk membayar utang

Peribahasa

Mulut manis jangan percaya, lepas dari tangan jangan diharap
Jangan percaya kepada orang yang manis perkataannya, barang atau uang yang dipinjamkan kepada orang yang bersifat demikian, tidak dapat diharapkan kembali lagi

Peribahasa

Besar kayu besar dahan nya
Makin banyak pendapatan (uang) makin banyak pula yang dibelanjakan

Peribahasa

Condong ditumpil, lemah diaduk
Orang yang dalam kesulitan uang dsb diberi pertolongan

Peribahasa

Rumah terbakar tikus habis ke luar
1 uang habis, tetapi yg dikehendaki tidak diperoleh; 2 apabila terjadi kerusakan di suatu daerah, semua penduduknya berbondong-bondong pindah ke tempat lain