Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku

Peribahasa

Kaki naik, kepala turun
Selalu sibuk bekerja

Peribahasa

Kerbau turun berendam ki
Waktu pukul lima petang

Tere Liye

Jika kita ibaratkan, maka peradaban manusia persis seperti roda. terus berputar. Naik-turun. Mengikuti siklusnya.

Peribahasa

Dahulu timah, sekarang besi
Dikatakan tentang seseorang yang turun martabatnya (gengsinya atau kedudukannya); orang kaya yang telah habis harta bendanya

Peribahasa

Dari jung turun ke sampan
Turun pangkat

Peribahasa

Ular menyusur akar
Merendahkan diri, tetapi tidak turun martabatnya