Peribahasa

Mumbang ditebuk tupai
Dikatakan kepada anak perempuan yang masih kecil, tetapi sudah rusak

Peribahasa

Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gawal juga
Sepandai-pandai orang, ada kalanya ia salah (keliru) juga

Peribahasa

Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu gawal juga
Sepandai-pandai orang, sekali-sekali keliru juga

Peribahasa

Sepandai-pandai tupai meloncat, sekali gawal (terjatuh) juga
Sepandai-pandai seseorang, ada kalanya berbuat salah (keliru) juga