Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati tuma (tungau) sama dicecah
Laba atau rugi sama-sama dirasakan (dibagi secara adil)

Peribahasa

Mati ayam, mati tungau
Jika tuannya celaka, anak buahnya ikut merasakan celaka juga

Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati kuman (tungau) sama dicecah (dicecap)
Perolehan (laba) yang banyak dibagi sama banyak, perolehan (laba) yang sedikit dibagi juga sama sedikit