Peribahasa

Bagai langau di ekor gajah
Selalu tunduk kepada kemauan orang besar atau orang pandai

Peribahasa

Mulut manis mematahkan tulang
Perkataan yang lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk (menurut)