Peribahasa

Tuah anjing, celaka kuda
Nasib manusia tidak sama, ada yang beruntung dan ada pula yang celaka (tidak beruntung)

Peribahasa

Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa tahu
Tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang

Peribahasa

Tuah melambung tinggi, celaka menimpa, celaka sebesar gunung
Berilmu tinggi, tetapi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga hidupnya selalu susah juga

Peribahasa

Untung ada tuah tiada
Ada kekayaan, tetapi tidak bahagia hidupnya; murah rezekinya, tetapi selalu habis saja