Peribahasa

Gayung tua, gayung memutus
Perkataan orang tua-tua biasanya benar

Peribahasa

Tua-tua keladi (kelapa)
Dikatakan kepada orang yang makin tua makin baik atau makin buruk (kelakuannya)

Peribahasa

Tua-tua keladi,
Tua tetapi bukan tua umurnya saja melainkan juga banyak pengetahuan dan pengalaman