Peribahasa

Menyelami air dalam tonggak
Amat sukar mengajuk hati orang