Peribahasa

Dahulu sorak kemudian tohok
Menggembar-gemborkan sesuatu yang belum terjadi (belum terbukti)

Peribahasa

Tohok lembing ke semak
(perbuatan yang) sia-sia

Peribahasa

Tohok raja tidak dapat dielakkan
Sukar menolak kehendak orang yang berkuasa

Peribahasa

Tohok tunggang ke buruh (ke bawah)
Mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya