Peribahasa

Tersingit-singit bagai katung di bawah reba
Sangat merendahkan diri seperti orang kecil (orang bawahan) yang takut dan malu hendak mendekati orang besar atau berkedudukan tinggi