Peribahasa

Alah main, menang sarak
Biarpun kalah main asal kehormatan diri terpelihara