Peribahasa

Kena kecipuk orang
Terlibat dalam perkara orang lain