Bob Sadino

Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu.

Peribahasa

Mata memandang apa hendak sakit, bahu memikul timpa pera-saan (seberapa berat mata menentang, berat jua bahu memikul)
Berapa jua susah orang melihat suatu penderitaan yang ditanggung oleh orang lain, terlebih susah jua orang yang menanggungnya

Peribahasa

Mensiang yang baru dicari, kampil ‘lah sudah dahulu
Rundingan baru akan dimulai, tetapi keputusannya telah diambil terlebih dahulu

Peribahasa

Tidak hujan lagi becek, ini pula hujan
Sedangkan kita tidak berbuat saja disangka orang, terlebih pula kalau kita benar-benar berbuat