Peribahasa

Biar miskin asal cerdik, terlawan jua orang kaya
Kebijakan itu lebih utama daripada kekayaan

Peribahasa

Tak akan terlawan buaya menyelam air
Orang pandai (kaya, berkuasa) tidak mungkin dapat dilawan