Peribahasa

Agih-agih kungkang
Terlampau murah hati sehingga menderita kesusahan

Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang belum duduk sudah berlunjur
Terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai

Peribahasa

Biar sipi (asal) jangan sesat
Jika telah menderita kerugian (kekalahan, kesusahan, dsb) hendaknya diusahakan supaya jangan terlampau menderita; biar rugi sedikit, asal jangan rugi banyak

Peribahasa

Pilih-pilih ruas, terpilih pada buku
Karena terlampau menghendaki yang baik, akhirnya mendapat yang buruk

Peribahasa

Cekel berhabis, lapuk berteduh
Terlampau kikir itu tidak berfaedah sebab akhirnya harta kekayaan itu akan habis juga

Peribahasa

Tangguk rapat, keruntung bubus
Suami pandai mencari uang, tetapi istrinya terlampau pemboros

Peribahasa

Terlampau dikadang, mentah
Karena terlampau diperbagus, sebaliknya malahan menjadi buruk