Peribahasa

Terkalang di mata, terasa di hati
Ada sesuatu yang akan dikemukakan, tetapi belum tersampaikan (terkatakan)

Peribahasa

Terkilan di hati, terkalang di mata
Terasa (terbayang) dalam hati dan sulit dihilangkan