Peribahasa

Bagai jawi terkurung
Sangat gelisah atau kurang senang karena terpingit atau terikat oleh adat

Peribahasa

Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
Manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali

Peribahasa

Terikat kaki tangan
Tidak bebas (berkuasa) lagi