Bob Sadino

Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat. Tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat.

Peribahasa

Belalang hendak menjadi elang
Orang bodoh (hina) berlaku seperti orang pandai (terhormat)

Peribahasa

Mati berkafan cindai
Mati dengan nama baik (terhormat)

Soekarno

Kekeluargaan adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe.

Anonim

Ilmu ibarat emas, di mana pun tempatnya, kedudukannya terhormat.