Peribahasa

Barang tergenggam jatuh terlepas
Sesuatu yang sudah dikuasai (dimiliki), terlepas lagi (menderita kemalangan)