Peribahasa

Sumur digali air terbit
Beroleh sesuatu lebih daripada yang diharapkan