Peribahasa

Teperlus maka hendak menutup lubang
Sesudah mendapat celaka, baru ingat akan ikhtiar