Peribahasa

Adat teluk timbunan kapal
Biasanya orang yang berpengaruh (berkuasa dsb) menjadi tempat orang meminta pertolongan (untuk menyelesaikan perkara dsb)

Peribahasa

Alah limau oleh benalu
Orang yang merugikan atau menguasai orang atau tempatnya menumpang

Peribahasa

Ayam itik raja pada tempatnya
Setiap orang berkuasa di tempatnya atau di lingkungannya

Peribahasa

Bagai batu jatuh ke lubuk
Hilang lenyap (orang yang meninggalkan tempat)

Peribahasa

Berkotakan (bernegerikan, berkubukan) betis
Mengembara ke mana-mana (tidak tetap tempat tinggalnya)

Peribahasa

Beroleh lumpur di tempat yang kering
Mendapat kesusahan yang tidak disangka-sangka

Peribahasa

Hujan tempat berteduh, panas tempat berlindung
Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang banyak