Peribahasa

Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung
Segala sesuatu ada tata caranya

Peribahasa

Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
Manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali