Peribahasa

Bagai tanduk bersendi gading
Jodoh yang tidak sepadan

Peribahasa

Bagai tanduk diberkas
Sangat sukar untuk disatukan (karena tidak sepaham atau sependirian)

Peribahasa

Kerbau runcing tanduk
Orang yang telah terkenal kejahatannya

Peribahasa

Mati rusa karena tanduknya
Sesuatu yang menjadi kemegahan itu, kadang-kadang mencelakakan

Peribahasa

Meminta tanduk kepada kuda
Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin didapat

Peribahasa

Biar dahi berluluk asal tanduk mengena
Apa pun akan dilakukan asal maksud tercapai

Peribahasa

Runcing tanduk
Sudah terkenal kejahatannya