Peribahasa

Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang
Ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan

Peribahasa

Musang terjun, lantai terjungkat
Terdapat tanda-tanda kejahatan yang telah diperbuat

Peribahasa

Dikatakan berhuma lebar, sesapan di halaman
Memegahkan kekayaan (keberanian dsb), tetapi tidak ada tanda-tanda kekayaan (keberaniannya)