Peribahasa

Seperti biji saga rambat di atas talam
Tidak berpendirian tetap