Peribahasa

Bercerai sudah, talak tidak
Sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan

Peribahasa

Bercerai tidak bertalak (kalau bercerai tidak usah menjatuhkan talak)
Pertalian suami-istri yang tidak sah