Peribahasa

Manusia mengikhtiarkan, Allah menakdirkan
Ikhtiar atau akal budi ada di tangan manusia, jadi orang harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai tujuannya, tetapi berhasil tidaknya usaha itu bergantung pada takdir Tuhan

Peribahasa

Mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak
Tidak dapat berbuat apa-apa lagi kalau takdir sudah demikian

Out Flaw

Perhatikan yang anda pikirkan, itulah yang akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata Anda, itulah yang akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, Itulah yang akan menjadi karakter. Perhatikan karakter anda, Itulah yang akan menjadi nasib/takdir. Watch your though, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your action they become character. Watch your character, it become destiny.

Abdullah Gymnastiar

Kemampuan merasakan nikmat sabar tergantung sejauhmana keimanan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan