Bob Sadino

Melangkah tak butuh sebuah tujuan, memiskinkan diri, tapi gagal menjadi miskin. Aku kerja nikmat, orang bilang kerja keras.

Peribahasa

Air beriak tanda tak dalam
Orang yang banyak cakap (sombong dsb), biasanya kurang ilmunya

Peribahasa

Alah menang tak tahu, bersorak boleh
Perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah

Peribahasa

Bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
Hidup dalam kesukaran (kemelaratan)

Peribahasa

Bagai pintu tak berpasak, perahu tak berkemudi
Sesuatu yang membahayakan

Peribahasa

Batu hitam tak bersanding
Tampaknya lemah lembut, tetapi keras hatinya (sukar mengalahkannya, melawannya, dsb)

Peribahasa

Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati
Melakukan pekerjaan hendaklah jangan tanggung-tanggung atau takut-takut