Peribahasa

Hendak hinggap tiada berkaki
Ingin berbuat sesuatu, tetapi tidak mempunyai alat sebagai syaratnya

Peribahasa

Kalau pandai menggulai badar pun menjadi tenggiri
Orang yang pandai meskipun kurang alat syaratnya, dapat juga mengerjakan sesuatu dengan baik

Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat sebagai syaratnya

Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu (bertumpuan)
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat atau syaratnya dahulu

Peribahasa

Umpan seumpan, kail sebentuk
Melakukan suatu usaha dengan tidak cukup alat dan syaratnya

Pramoedya Ananta Toer

Tetapi manusia pun bisa mengusahakan lahirnya syarat-syarat baru, kenyataan baru, dan tidak hanya berenang diantara kenyataan-kenyataan yang telah tersedia.

Samuel Johnson

Kepercayaan diri adalah syarat utama dalam mengemban tanggung jawab besar.