Peribahasa

Jerat halus kelindan sutra
Tipu muslihat yang sangat halus

Peribahasa

Jual sutra beli mastuli
Kehilangan sesuatu yang berharga mendapat pengganti yang lebih baik