Peribahasa

Dekat mencari indu, jauh mencari suku
Jika merantau ke tempat yang dekat, kita mencari indu (orang yang seketurunan dengan kita), tetapi kalau kita merantau ke tempat yang jauh, kita mencari orang yang satu suku saja dengan kita sudah cukup

Peribahasa

Dekat mencari suku, jauh mencari hindu
Mencari pertalian keluarga; menyusur galur

Peribahasa

Suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih
Orang yang sekaum harus sehina semalu (hina seorang hina semuanya, malu seorang malu semuanya)