Peribahasa

Sudu-sudu di tepi jalan dipanjat kena durinya, disinggung kena rabasnya, ditakik kena getahnya
Orang yang tidak dapat dikalahkan