Peribahasa

Suarang ditagih, sekutu dibelah
Harta milik bersama atau persekutuan dibagi sebagaimana mestinya apabila suami istri atau orang berekanan bercerai atau berpisah