Peribahasa

Bergantung tidak bertali (sehasta tali)
(a) perempuan yang ditinggalkan suaminya, tetapi tidak pula diceraikan; (b) keadaan seorang gundik yang tidak sah

Peribahasa

Ikan di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga
Biarpun tinggal berjauhan, kalau sudah jodoh akan menjadi suami istri juga

Peribahasa

Kain sehelai berganti-ganti
Perihal sangat miskin suami istri

Peribahasa

Mata tidur, bantal terjaga
Seorang istri yang berlaku serong ketika suaminya sangat percaya akan kelurusannya

Peribahasa

Menambat tidak bertali
Pria dan wanita yang hidup sebagai suami istri, tetapi tidak menikah

Peribahasa

Padi selumbung dimakan orang banyak
Penghibur bagi istri yang suaminya beristri lebih daripada satu

Peribahasa

Rumah gedang ketirisan
Istri yang tidak mampu mendatangkan kebahagiaan kepada suami