Peribahasa

Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi
Kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai