Peribahasa

Seperti gerup dengan sisir
Menunjukkan hubungan yang rapat sekali, seolah-olah tidak dapat bercerai