Peribahasa

Siput memuji buntut
Memuji diri sendiri